UN PROCÉS ARTESANAL I ÚNIC
 
Des d'aquell primer pot de olives empeltre, Eduardo Peris va continuar ampliant la petita empresa. Seguint el seu instint, va provar amb diversos mètodes de conservació que no oferien un resultat a l'altura de les seves expectatives, i que finalment el van portar a crear un de propi sense necessitat de recórrer a agents químics, obtenint així el resultat que ell volia: artesanal i de altíssima qualitat.